Sold OutSold Out
S36SS99P

環球聖經譯本 新約全書(簡體)

RM72.00

 

 

Out of stock

Product Enquiry
Categories: ,

Product Description

. 普世華文最新譯本
. 超越一般譯本的聖經,兼有讀經工具的功能
. 以現代漢語清楚表達聖經的原意
1.         基於嚴謹學術研究以確定的原文意思
2.         仔細考慮經文歷史、文化及神學處境
3.         兼顧直譯和意釋
4.         展示原文的修辭技巧
5.         重現原文的詞彙情感
6.         反映原文的音韻特色
7.         呼應舊約的用語典故
  註釋豐富,分為三類,助你學習讀經三部曲
1.       文本鑒別註釋:討論抄文異文。
2.       翻譯註釋:討論不同譯文及其背後理據。
3.       解經註釋:提供經文的歷史和文化背景